PostNameContact Number
President  Mr. Somu Singh9450287982
Co – President    Mr. Sri Narayan9919634449,
8432444333
Vice President Amita Mishra (Academic) 
Dr. Pratima Shukla (Admin) 
Chandra Sekher   
09125806305 
09936664717 
9452495683
General Secretary Sashi Bhashan Singh  09450336516
SecretaryShailendra Yadav  Ram Singh  09944439648
  09795126976
Treasurer  Mahesh Prasad 09918008915
P.R.UDharmendra Tiwari 
Bina Tripathi
09598869006
09454191957
RepresentativesBasant Jausewal 
Ratnoon Kumar 
Gautam Kumar 
Janmejaya Shukla 
Chandra Sekhor Yadav 
09453294625 
09430352956,
8726289594
09304242046 
09336302581 
09762909037